Pokánie

pokanieMilióny duší smerujú k zatrateniu a veľmi málo duší k spaseniu. Túto tému som začala rozoberať s Ježišom Kristom, nebola to jednoduchá téma, pretože nevedela som Mu porozumieť, prečo toľko duší sa zatratí, veď je viac modliacich k Bohu/k Nemu a k Márii, vstupujúcich do spoločenstva Cirkvi. Modlitba nie je všetko, preto som Vás žiadal a žiadam o pokánie, povedal mi Ježiš. Pekné slovo pokánie, v Biblii je skoro na každej strane, ale môžeš mi Ježiš vysvetliť, čo je to pokánie? Ako môže človek činiť pokánie, keď ani to slovo nepozná? A tu sa začalo učenie o pokání alebo skôr lekcia o pokání. 😉

Čo je to pokánie?

3 Ján chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,

4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: “Hlas volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!

5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
6 A každé telo uvidí Božiu spásu.”
7 Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: “Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!?
8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: “Naším otcom je Abrahám!” – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.
9 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.”
10 Zástupy sa ho pýtali: “Čo teda máme robiť?”
11 On im odpovedal: “Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!”
12 Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: “Učiteľ, čo máme robiť?”
13 On im povedal: “Nevymáhajte viac, ako vám určili!”
14 Pýtali sa ho aj vojaci: “A čo máme robiť my?” Vravel im: “Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!”
15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.
16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: “Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
17 V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.”
18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Evanjelium podľa Lukáša 3. kapitala verš 3-18

Pokánie sa začína krstom Duchom Svätým na odpustenie hriechov a pokračuje prinášaním dobrého ovocia. Podľa Biblie to vyzerá na konanie dobrých činov, ale najviac je sústredené na dobré zmýšľanie. Dobrý čin, nie je dobrým činom, ktorý pochádza za účelom sebeckosti, moci, sebadôležitosti, žiarlivosti, ohováraním… to určite nie je dobrý čin, iba vlastným prekliatím a prekliatím iných. Tak ako človek zmýšľa, tak aj koná. Tak ako človek zmýšľa, také ovocie prináša.

Pokánie pre niekoho znamená vyspovedanie sa z hriechov, teda uvedomenie si svojich hriechov a odpustiť sebe aj iným, ale po spovedi neprejde ani pár hodín, a už opäť začne znovu zmýšľať rovnakým spôsobom, ako pred spoveďou, krivo sa pozerať na iných, odsudzovať, porovnávať, zhadzovať vinu na iných, ktoré vychádzajú z hriechov ako je žiarlivosť.  Takáto duša si možno uvedomila svoje hriechy, ale neuvedomuje si proces pokánia, nepozná pokánie.

Tak ako som písala názor na spásu v jednom komente, je to iba môj pohľad, ale napíšem to znovu do článku:
Činiť pokánie je byť pokorným srdcom a zmýšľať v dobrom v prospech všetkých bytostí na tomto svete, teda aj v Ježiša Krista… bez toho, aby sme obmedzovali slobodnú vôľu iných, teda aj tú Božiu vôľu a prijať zodpovednosť za naše činy, pretože sú výsledkom nášho myslenia. :-)

“Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.” Evanjelium podľa Lukáša kap. 15 , 7. a 10. verš.

Ježišovo pokánie pre spásu duší:

“Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: “Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.” Evanjelium podľa Matúša kap. 26, verš 39.

Najprv sa chcel vyhnúť Božej vôle so strachom z utrpenia na kríži a bolesti, ale dodal “No nie ako ja chcem, ale ako ty.” Neobmedzil Božiu vôľu a urobil to pre nás všetkých, nie pre seba, aj keď mohol uniknúť pred tým.

Pokánie nie je skutok/čin, ktorým sa môže získať spasenie, ale dobré zmýšľanie, ktoré nás privedie k spáse.

Iný pohľad na pokánie nájdete tu.

Upútavka k filmu Atonement /pokánie/, je to veľmi pekný film. 😉

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: