Sústredenie vôle

Rôzne náhľady na slobodnú vôľu nájdete tu a tu a ešte tu. 🙂 Vedieť riadiť svoju vôľu je najcennejšia vymoženosť človeka. Sústrediť vôľu znamená zjednotiť myšlienky v jediný bod a udržať sa v ňom tak dlho, dokiaľ chceme. Touto myšlienkou môžeme aj hory prenášať. 😀 Napríklad tak ako slnečné lúče sú sústredené v jeden bod pomocou skla z lupy, rozhorí sa nám plamienok, a tak sa stáva z neho hrejivý ohník. Práve takto sústredené myšlienky sa stávajú rušivou alebo oživujúcou vôľou ako je sklo z lupy určené k tomuto účelu.

Keď sa človek naučil rozpoznávať svoje myšlienky od cudzích, sebavedomo a svojou vôľou riadiť ich, stal sa človekom vlastnej slobodnej vôle, už nie je hračkou rôznych živlov a vlnou, zmietanou na rozbúrenom mori svetského života. Takýto človek dokáže doviesť svoju vôľu v trpný alebo činný stav, myšlienkam nechať voľnosť alebo sa pred nimi uzavrieť.

 

Sústredenie vôle s Vyšším Ja a s Vyššou ríšou:

Naše vnútro je zrkadlom, v ktorom sa odrážajú všetky lúče nášho Ja a našich síl – darov. Niekedy je potrebné očistiť naše vnútro, aby sme rozpoznali temné a svetlé stránky nášho života a pridržali sa vždy Svetla. Toto dosiahneme sústredením sa vo svojom vnútri s naším božským „ja“. Tak sa otvoríme pozvaným hosťom a duchovia múdrosti nás povedú. Mali by sme byť pozorní, pretože pútnik, vydávajúci sa na neznámu púť, uvoľňuje svoju dušu, stretáva sa tam s nielen dobrými, ale i so zlými bytosťami. Tiež naráža na veľmi nebezpečné myšlienkové sily a vplyvy. Mal by byť vedomý si, akým spôsobom dvere svojej duše pred nimi uzavrie a sám seba ochráni. Zjednotenie a uvedomenie si vyšších síl v sebe sú mu mocnou pomôckou.

Bohužiaľ, je toľko ľudí a i v radách špiristických médii, ktorí nepripravení, alebo nedostatočne vedomosťami vyzbrojení, podľahli skoro neprekonateľnými silám a vrátili sa späť do starých koľají života.

Keď nemilé vplyvy alebo cudzorodé sily nás opantávajú, je potrebné stať sa necitlivými, čo nás naučí iba prax. 🙂 Pomocou sústredenia našich myšlienok sa staneme silnejšími proti všetkému „zlému“. Prednedávnom ma sny varovali na „máru“, ktorá ma chce brzdiť v sebarozvoji. Stalo sa to vždy pred spaním, videla som démona s maskou, ktorú si dával dole a svojou tvárou, chcel mi nahnať hrôzu – des. Opakovalo sa to každú noc a bol čoraz bližšie, vnímala som ho, ale neoslovila som ho, neprejavila som ani pocit strachu, alebo ľútosti nad ním, iba som ho pozorovala. O niečo neskôr ma podvedomie upozornilo na vnútornú silu a to na silu myšlienky. Opäť démon stál už pri posteli a vtedy som začala vysielať sústredene myšlienky, že on nie je mojou vôľou, vnímam a som si vedomá, že tu je, ale ja ho tu nechcem, odvtedy nastal pokoj.

Myšlienky – sú sily, energie a sústredenie v týchto duchovných síl znamená, riadiť ich v určitý smer. Keď zlé vplyvy alebo myšlienky chcú naše vnútro znepokojiť, vtedy je potrebné sa nám obrátiť  na iný smer našich myšlienok a vyvolať v sebe opačné city a myšlienky.

Po dlhšej dobe na jednom blogu sa mi prejavila nespokojnosť nielen s komentujúcimi, ale aj so samotnými článkami. Niektoré veci sa nás dotknú, mrzí nás to a premýšľame o tom. Čím viacej o tom premýšľame, tým viacej sa stávame nespokojnými. Aby som sa vyprostila z tohto nepohodlného stavu, musela som ihneď dať svojim myšlienkam iný smer, musela som ich nahradiť inými dobrými myšlienkami a s týmito som venovala svoju celú pozornosť tak dlho, až sila nových, krásnych myšlienok zadusila zlý vplyv prvých a vyvolala vo mne súlad, spokojnosť a radosť. Jednoducho povedané pohladkať ego. 😀

V dobe, keď sa cítime slabými alebo chorými, môžeme si znovu a znovu pripomínať si, že sme s jednotou všemohúcou tvorivou silou neustále spojený a že tento tvoriaci Duch v nás je v každej dobe schopný našu poruchu vyrovnať a rozrušené časti tela opäť uvedie do súladu.

Neochvejná dôvera v tejto múdrosti, dobroty, lásky nášho vnútorného vyššieho „Ja“ odstráni nielen všetky prekážky, ale je aj zároveň silnou spolupôsobiteľkou pri opätovnom uzdravení. Rovnako aký vplyv majú naše myšlienky na naše telesné uzdravenie a vnútorné posilnenie, tak majú aj vplyv na vonkajšie udalosti, na šťastie, blahobyt, aj na naše zamestnanie. Naša povaha sa mení vždy podľa spôsobu a prirodzenosti našich obvyklých myšlienok. Oni tvoria a prejavujú nášho ducha navonok vždy podľa určitého spôsobu.

Indický učitelia učia o zvláštnom druhu hadov, ktorí majú taktiež tú silu, že keď sú hladný, pohodlne si ľahnú a vydajú zo seba piskľavý zvuk. Týmto zvukom vysielajú svoju duchovnú silu vôle, a tu v krátkej dobe prichádza z blízka i z ďaleka ako na povel rôzne drobné zvieratká, ktoré had bez všetkých prekážok  zožral, bez toho, aby sa zo svojho miesta pohol.

Sú ľudia, ktorí akoby magickou silou majetok okolo seba nahromadili, pretože je to ich jediná vôľa, myšlienka a prianie. Kto s nimi príde do styku, býva nimi ovládaný a využívaný, a iba silná a samostatná vôľa môže im vzdorovať.

Myšlienka je najjemnejšia sila, ktorá pôsobí rýchlejšie ako elektrina. Preniká všetkým bez prekážky aj tou najhrubšou hmotou.

K sústredeniu a pri ovládaní myšlienky, nezabúdajme na:

Zjednotenie ľudskej duše s božskou podstatou v nás.“

Múdre sústredenie myšlienkových síl je podľa indického spôsobu posledným krokom pred plným sebasplynutím v božstve.

Taktiež aj tým nevinným myšlienkovým vlnám, ktoré pri našom vedomí nám stále v hlave prebiehajú, môžeme aj tú prietrž pretrhnúť, aby mozog sa stal schopný prijímať tie najemnejšie vlny a vlny z vyšších sfér k nám doliehajúce. Toto dosiahneme tým, ak naše myšlienky sústredíme na jediný bod a keď myslíme už na nejakú vážnu vec, tým zabránime prívalu iných myšlienok a držíme sa jej tak dlho v zásobe, až im dáme voľnosť, alebo sa nám stratia.

Ako na sústredenie vôle?

Každý deň sa môžeme uchýliť aspoň na štvrť alebo pol hodinku niekam v samote, kde nebudeme vyrušovaný. Pohodlne si sadneme a zamyslíme sa nad nejakou vznešenú vec, napr.: „Som s Bohom zjednotená?“ Preberáme túto myšlienku stále, bez toho aby sme sa nechali vyrušovať inými myšlienkami. Kedykoľvek sa to stane, vrátime sa vždy znovu k pôvodnej myšlienke. S kľudom preberáme čo znamená jednota s Bohom, ako je uskutočniteľnou cestou v nás a čo je božského v nás, a čo ľudského. Nezastavujeme sa, netrpneme na jednom pojmu, ale chráňme sa taktiež od zbytočného tvorenia ďaleko siahajúcich myšlienok a pojmov, ktoré by tým začalo už rozptyľovanie a nesústredenie. Jednoducho, zahlbujeme sa do určitej myšlienky tak, že nemáme pre nič ostatného okolo nás zmysel, iba pre to, čo chceme. Keď sme sa naučili myslieť na to, čo chceme, o samote, môžeme vystúpiť a ísť do hlučnej verejnosti, kde sa učíme znovu uprostred hluku a myšlienkového víru vždy udržať svoju vlastnú myšlienku a obracať svoju myseľ iba k tomu, čo chceme, aj vtedy keď bola rôznymi dojmami upútaná inam. Dovtedy si vôľu takto cvičíme, až sa stane tak silnou, že sa dokážeme sústrediť iba na to čo chceme a na čo budeme chcieť.

Istý druh kľudu, istoty a sily budú nami pôsobiť do nášho okolia a každý, kto s nami príde do styku, spozná a vycíti sám. Získame si dôveru iných a sami im poskytneme dôveru. Trpný (nemysliaci) stav vo svojom vnútornom utíšeniu, vo svojom kľudu, dostáva naša duša vnútornú inšpiráciu (vnuknutie), pomocou ktorej býva vyučovaná múdrosťou. Týmto spôsobom sa učíme prebudiť vyššie vedomie v nás, s ktorým sa spája naša duša, spája sa s celkom duchovného sveta, alebo je čiastkou večného a nekonečného celku. Trvalým sústreďovaním a zlučovaním sa duše s vyššou podstatou, rastie a mohutnie i jej vnútorná sila.

Vôla je kormidelníkom, ktorý vnútornou silou plávajúca loďka do istého a pravého toku privádza a na ňom sa udržuje. Vôla je prostriedok ku koncentrácii, k zhromaždeniu a riadenia myšlienkových síl. Myšlienka, je múdro riadená, pracuje a pôsobí, prinesie výsledok a šťastie. Všetko záleží v tom, aby sme mali jedno na mysli a z oka toho nespustili, aby cieľ bol nepopletený, bez kolísania a pred nami pevne stál.

Nesmieme zabudnúť, že všetko čo činíme pre seba na úkor iného, klame nás alebo vôbec použitím nízkych schopností, ak dôjde k tomuto, privádza v nás záhubu a v ničote sa obracia. Ten med, ktorý z neho vyťaží, chutí horko. Kto sa postaví do cesty univerzálnym inak božským zákonom, upadne a bude rozdrvený. To je práve jeho uzdravenie – alebo ho privedie k poznaniu najvyšších zákonov a jeho skutočného „ja“.

Sú dva vôle na svete:

  • Ľudská vôľa je z nižšieho „ja“, ktorá hľadá prospech bez ohľadu na celý veľký celok.

  • Božská vôľa je z vyššieho božského „já“ v človeku. Ono nikdy neschybí a nikdy nevedie do nešťastia.

Myšlienka potrebuje určité riadenie. Vôľa nie je sama o sebe silou, ona nás iba riadi. Samotná sila je myšlienka. Keď je táto sila bez určitého cieľa roztrúsená, tak sa stane človek slabým, neistým a kolísavým. On žiada mnoho a nezrobí a nedokáže nič.

Ale keď myšlienka je rázne riadená vôľou, tak je človek silným, pevným, neohrozeným. Obtiaže, prekážky, len druhých odstrašujú. Silu, ktorú v sebe pestuje, premení prekážky, ktoré mu uzatvárajú cestu, práve v pomocný prostriedok, ako vietor proti orlovi.

Vezmeme si napríklad šťastného obchodníka, ktorý začal s ničím a iba svojimi schopnosťami sa pozdvihol. Má iba jednu myšlienku: „výsledok“. Ktorý stojí pred jeho duchom, na neho myslí, a vidí; niečo iné, čo vidieť nechce. On očakáva výsledok, a tak priťahuje všetky sily, ktoré k vytúženému výsledku pracujú. Každý vietor, ktorý fúka, prináša výsledok. On sa nebojí nezdaru, preto ich nepozýva. On nemarí čas a silu nad strachom alebo starosťami, neomdlieva. Príde nejaké nešťastie, ešte dnes sa vzchopí a nasadí nové sily v činnosť. Tieto sily mu pomôžu viac, ako jeho sused, ktorý obdržal podobnú ranu. My ale nemyslíme na to, že je to možno jeho najvyšším viditeľným stupňom nešťastia, ktoré vo svojom vnútri dlho prežíval pred tým.

Človek nesie šťastie i nešťastie sám v sebe! Vonkajšie okolnosti nemajú s tým nič spoločné.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: