Duchovno

Úzkosť, strach a obavy z temnoty pohltili nás. Všade kam sme vstúpili sa nám nedarilo, stratili sme všetko, čo sme mali radi, nevedeli sme  ako ďalej. Máme počarované? Závidia nám utrpenie? Vytvorili sme si toto utrpenie? pýtali sme sa. Démon strachu nás oslabil a energie nižších sfér sa nás pridržiavali ako pijavice v močiari. Odkiaľ to prichádza? Čo máme robiť? Sme si vedomí utrpenia, ktoré nás postihlo. Hľadali sme pomoc u rôznych veštcov, mystikov a médiov, ktorích nám táto doba ponúka. Každý jeden, ktorého sme našli, chcel peniaze, ktoré sme nemali. Spojiť sme sa mohli buď cez telefón, alebo cez elektronickú poštu, ktorú sme tiež nemali. Priateľ nám požičal telefón, ale na druhej strane sa ozývalo „ste v poradí“. Opäť nám poskytol priateľ pomoc a požičal nám telefón. Dovolali sme sa, ale čo a ako máme robiť sme sa nedozvedeli, pretože nás odkázal na ďalšieho, ktorý si pýtal za to väčší obnos peňazí. Potrebovali sme pomoc, ale pomoc od nich neprišla. Smútok nás úplne pohltil do samotného dna. Predsa je tu niekto, komu nie sme ľahostajní, nezabudol na nás a vidí nás. V samotnej tme sa rozžiarilo oslňujúce svetlo a predstavil sa nám ako archanjel Michael. Bol to iba začiatok, prišiel so slovami, aby sme nezabudli na toho, kto nás stvoril, odkiaľ sme a prečo sme tu. Archanjel nás zodvihol z dna pomocou VIERY k Bohu/Všetkého/Vedomia, a tým aj sebadôvery. Temnota neustupovala, obťažovala nás a viac sa prejavovala. Tak dosť! Sedeli sme a v tichosti sme načúvali slovám vychádzajúce zo srdca. Jedno z nich bolo slovo: MODLITBA. Odovzdajte nám svoj strach, úzkosť a obavy prostredníctvom modlitby. Chceme vám pomôcť, ale o to musíte sami požiadať, nemôžeme vstupovať do slobodnej vôle. Odovzdali sme Bohu naše utrpenie a On nás vypočul. Zatvoril brány temnoty a dodnes sme si vedomí ako prejavuje LÁSKU v každom a vo všetkom. Jeho spravodlivosť sa prejavuje vždy a všade v správnom čase. Po čase sa vytvorili v nás pocity súcitu, pokory a odpustenia. Odpustili sme utrpeniu a všetkému, čo predstavovalo samotné utrpenie. Jeho Láska nás sprevádza a ukazuje nám cestu k pokladu, ktorý si nesieme stále so sebou. Pokladom je nepretržité šťastie, doviedol nás k mnohým pokladom Vedomia. Na tejto ceste transformácie je potrebná TRPEZLIVOSŤ. Skutočne trpezlivosť ruže prináša a priniesla, aj nám NÁDEJ, už len v lepší život, bohatší o mnohé poklady, ktoré sa nedajú kúpiť peniazmi. Zmena nastala iba v tom, že už nekráčame sami, a naše bremená nesie aj samotný Boh.On je Vedomie. Kto vie lepšie o všetkom ak nie On? Vyvolal v nás pocit radosti, ľahkosť života a spravodlivosť vo Všetkom. Pomoc k nám prišla a prichádza bez ohľadu na priestor a čas.

Zabudnuté poslanie

Jeden guru mal medzi niekoľkými žiakmi i mladého chlapca. Po zasvätení sa mladý muž podľa pokynov svojho majstra odobral na miesto vzdialené od ľudských obydlí. Usadil sa v malej chatrči pod stromom, aby tu pokračoval vo svojich duchovných cvičeniach. Každé ráno, keď sa vykúpal, zavesil mokré rúško a bedrové rúško na strom a odobral sa do neďalekej dediny poprosiť o niečo k  jedlu. Jedného dňa po návrate zistil, že mu krysy jeho rúško rozkúsali. Na ďalší deň bol teda nútený poprosiť dedinčanov o oblečenie. Za pár dní však našiel svoje oblečenie opäť roztrhané na cimpr-campr, šiel teda znovu do dediny, aby si vyprosil ďalšie oblečenie. Keď povedal dedinčanom o tom, čo mu krysy spravili, jeden z nich mu poradil, aby si zaopatril mačku. Takéto riešenie sa sádhuovi zapáčilo, a tak si mačku z dediny odniesol domov. Ibaže mačku bolo potrebné s niečím nakŕmiť. Sádhu teda musel denne navyše žobrať o mliečko. Preto mu jeden dedinčan povedal: „Kto ti bude každý deň dávať mliečko? Radšej by si mal chovať kravu, jej mliečko nakŕmi teba i tvoju mačku.“ Nejaký láskavý dedinčan daroval sádhuovi kravu a ten si ju odviedol domov. Nasledujúceho dňa musel sádhu prosiť dedinčanov o novú vec – slamu na kŕmenie kravy. Po niekoľkých dní mu kto si povedal, že má predsa blízko svojej chatrči veľa neobrábanej pôdy, ktorú si môže ľahko obrábať, a získať tak slamu pre svoju kravu. Sádhu si dal poradiť a pustil sa do obrábania pôdy. Keď zbieral úrodu, musel vystavať stodoly, aby mal úrodu kam schovať. Pretože na všetku tú prácu nestačil, musel si najať nejakých pomocníkov. Ale tí boli nespoľahliví a začali mu zo stodoly kradnúť. Sádhu sa s tým zveril jednému dedinčanovi a ten mu poradil, aby si zaobstaral ženu a deti, tí mu veľa pomôžu a tak sa na nich bude môcť spoľahnúť. Tak sa za nejaký čas zo sádhua stal veľký vlastník pôdy s rozsiahlými pozemkami a s mnohými stavbami a taktiež otec siedmych detí. Za mnoho rokov sa bývalí sádhuov guru rozhodol, že by rád videl svojho žiaka, a tak sa za ním vybral. Keď prišiel k onomu stromu, bol zmätený, pretože našiel veľkú farmu s mnohými stavbami. Opýtal sa slúžiaceho, ktorý sedel vonku, či nevie niečo o sádhuovi, ktorý kedysi pod tým stromom žil. Slúžiaci zavrtel hlavou, že nevie. Guru teda vstúpil do veľkej stodoly a ocitol sa v tvári v tvár  svojmu žiakovi. Prekvapený guru povedal: „Môj synu, čo to má všetko znamenať?“ žiak, plný hanby, padol na kolená a povedal: „Môj pane, to všetko je kvôli bedrovému rúšku!“ a vyrozprával mu celý svoj príbeh – ako ho pomaličky jedna vec viedla k druhej, až to nakoniec vyústilo k terajšiemu stavu. Táto poviedka názorne zobrazuje, ako nevinná, nevedomá duša postupne a nepozorovane upadne do nástrah sveta, zabúda na dôvod, kvôli ktorému sa do tohto sveta vrátila, na duchovné osvietenie. V tejto súvislosti Rámakrišna často varoval: „Ako ten, ktorý stojí na okraji hlbokej studne je vždy opatrný, aby do nej nespadol, rovnako by sa tak človek žijúci vo svete mal mať na pozore pred jeho lákadlami.“ Swámi Ramdas poukazuje na pravý účel života, keď povedal: „Ráma, Krishna, Buddha, veľkí ríšiovia, mahátmaoví a svätí ukazujú na jediný a najľahší vrchol ako najvyšší cieľ v živote – je ním oslobodenie a zjednotenie s Bohom. Ľudský život je ako jediný zameraný na dosiahnutie tohto požehnaného stavu.“

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň,  lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ evanjelium podľa Matúša 6.kap. 34.verš

Otázka znie, za čo chcú peniaze veštci, mystici, jasnovidci, média…? Za čas, ktorý je ilúziou? Za dar, ktorý je požičaný a iba ich predstavou? Za pomoc, ktorú neposkytnú tým, ktorí ich skutočne potrebujú? Za živobytie, ktoré už majú zaobstarané od sily, ktorá im dala ten dar? Chcú viac za dar, ako im bolo dané od samotného darcu?

Mnohí veštci, jasnovidci, média videli dar, ktorý som dostala od Boha. Povedali mi, že môžem robiť to čo oni, pomáhať tým darom každému. Prišla vnútorná otázka, robiť to za peniaze, alebo robiť to pre dobrý pocit. Nechala som to plynúť „časom“, nakoniec prišla odpoveď: „Rob to pre Všetko, ale nie pre dobrý pocit, pretože nič nevlastníš ani samotný dar. Tvoj čin pre Boha, je čin pre všetkých a pre všetko.“
Za ten dar nemôžem pýtať peniaze, pretože som si ho ani nekúpila a dokonca ani ho nevlastním. Nakoniec je otázkou, či je to vôbec dar, alebo ďalšou ilúziou, ktorá nás má zviesť z cesty k Bohu. Uvedomila som si, že i to „moje Ja“ je samotným darom pre Neho – pre Všetko.

Aká je to pomoc za peniaze?
Predstaviť si, že leží človek na chodníku v bolestiach, potrebuje rýchlu pomoc, nemá peniaze, ani telefón, hlások nedokáže vydať kvôli bolestiam. Okoloidúci uvidí ho, beží mu na pomoc a povie mu: „Pomôžem vám, ak mi najprv zaplatíte, inak tu strácam svoj čas.“ Človek v bolestiach strácal už vedomie a tak okoloidúci odišiel. Prichádzal  tulák, ktorý nemal nič a uvidel ho. Rýchlo sa porozhliadal po okolí hľadajúc človeka, ktorý by mu pomohol zavolať pomoc, ale tým, že bol tulákom nikto si ho nevšímal a odbíjali ho. Cesta ho zaviedla k nemocnici, kde vypočuli  jeho prosbu o pomoc. A tak rýchla zdravotná služba mierila na miesto aj s tulákom k človeku, ktorý stratil vedomie. Nemocný človek sa uzdravil a zostal v prekvapenom úžase, keď sa dopočul o tom, ako mu tulák zachránil život. Vyhľadal tuláka, aby sa mu poďakoval a našiel ho sedieť na ulici. Poďakoval sa mu a ponúkol mu prácu, ubytovanie. Lenže tulák to odmietol. Odmietol to, pretože chce zostať srdcom otvorený všetkému, pre všetko, pre Stvoriteľa. Som síce tulák, ale nie som ešte slepý. „Ako sa vyrovnáme tulák?“ Už sme sa vyrovnali. 🙂

„Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci.“ evanjelium podľa Matúša 7. kap. 12. verš

Pomáhať, odovzdať sa všetkým a všetkému, Bohu, Krishne, Buddhovi, Vedomiu, oddane Mu slúžiť – plniť vôľu s otvoreným srdcom bez očakávania nejakej odmeny. A čo rovnováha? To je starosť, ktorá sa prenecháva iba Jemu. Možno dnes niekto vám pomôže a na druhý deň pomôžete niekomu vy. Čo vykonáte pre kohokoľvek, pre čokoľvek robíte to, aj pre seba a pre ďalších, ktorých si ani v tomto momente neuvedomujete. Ak ste si uvedomili, že to čo robíte, robíte pre Všetko, a toho všetkého ste súčasťou aj vy, tak robíte to aj pre toho, kto vám ten dar dal a zároveň sa stávate samotným darom pre Všetko a to POŽEHNANÍM vždy a všade.

Mušle a perly

Jeden muž šiel po pláži až k morskému brehu, pretože sa chcel potápať a priniesť si zo dna oceánu nejaké perly. Lenže ako tak šiel po pláži, uvidel prekrásne mnohofarebné mušle, ktoré sa tu a tam  rôzne povaľovali. Ich krása ho tak priťahovala, až sa zastavil a nabral si nejaké do tašky. Šiel ďalej a videl mušle ešte pôvabnejšie ako tie, ktoré už mal. Zastavil sa teda znovu a ešte nejaké si do tašky pribral. Tak to pokračovalo, až mal ťažké i vrecká preplnené mušľami. Potom sa vrátil domov. Keď ukázal tu hromadu mušlí svojej žene, nahnevaná zvolala: „Pche! Asi si sa zbláznil, šiel si k moru pre perly a namiesto nich si domov prinieslo hromadu týchto bezcenných mušlí.“ Muž v tejto poviedke bol očarený krásou mušlí. Niektorí duchovne hľadajúci sú taktiež takí – veľmi ich priťahuje takzvané okultné alebo psychické nadprirodzené sily ako sú jasnovidectvo, telepatia, predpovedanie budúcnosti a podobne. Majú klamlivý dojem, že tieto sily sú známkou duchovnosti, ale pravda je taká, že takéto sily nemajú vôbec žiadnu duchovnú hodnotu a rovnako ako tie mušle slúžia iba k tomu, aby hľadajúci, ktorý sa vydal za perlami božškého pokoja a šťastia, zviedli mimo cestu. Nielen Ježiš Kristus, ale aj Krishna raz varoval: „Keď si praješ dôjsť ku Mne, vedz, že to nebude možné tak dlho, dokiaľ budeš vlastniť BYŤ i jedinú z ôsmych psychických síl.“ Z toho je vidieť, že sa vlastníctvo týchto síl nezlučuje so žiadnym duchovným ziskom, naopak, odvedie to hľadajúceho od Božského cieľa.

Peniaze, rovnako ako ostatná hmota, nemajú zmysel, pokiaľ vás odvádzajú od vašej cesty k Bohu/Vedomiu. Názor, že peniaze sú nepostrádateľné, pochádza od škrípajúcich zubov, ktoré sa snažia urvať, čo môžu. Je to však iba jeden pohľad na vec. Aby ste pochopili i ďalšiu verziu, požiadam vás, aby ste sa rozhliadli okolo seba a zamerali sa na krásu, v ktorej nie je hmota jediným účastníkom. Jednoducho nejde o peniaze, ide o tú odmenu, o ktorú ste usilovali celé tie roky. Čo je tá odmena? Najväčšia odmena nás všetkých, odmenou k nezaplateniu, znie RADOSŤ.

Evanjelium podľa Matúša 22 kap. 17-21 verš:
Povedz nám teda, čo si myslíš, slobodno platiť cisárovi daň a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: „Čo ma pokúšate, pokrytci?“ Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň.“ – A oni priniesli Mu denár. Spýtal sa ich:“Či je to obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im riekol: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi a čo je Božie, Bohu.“

„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Evanjelium podľa Matúša 6.kap. 21.verš

Otec a dvaja synovia

Otec išiel so svojimi dvoma malými synmi cez pole. Menšie dieťa sa nieslo v otcovom náruči, zatiaľ čo to druhé cupalo po svojich a držalo sa otca za ruku.  Obe deti naraz uvideli lietajúceho draka a väčší chlapec nechal otcovú ruku rukou, veselo zatlieskal a volal: „Oci, pozri, to je skvelý drak!“ Ibaže hneď potom zakopol a spadol na zem, pretože už sa nedržal otca za ruku. Menší chlapec taktiež radostne tlieskal rukami, ale na zem nespadol, pretože spočíval bezpečne v otcovom náruči. Obaja chlapci z predchádzajúcej poviedky majú predstavovať dva typy duchovne usilujúcich ľudí na tích, ktorí sa spoliehajú sami na seba, a tích, ktorí sa v každom ohľade plne spoliehajú na Všemohúceho. Tí, ktorí sa spoliehajú sami na seba, často sa potknú a spadnú, ale tí, ktorí sa zverili do rúk Božského Otca sú ním bezpečne nesení a nemajú strach z pádu. O tých druhých povedal sufista Al Ghazzali: „Hľadajúci, ktorí sa naplno odovzdajú Bohu vo všetkom, čo robia alebo nechájú nedorobené je v rukách Božích ako mŕtve telo v rukách človeka, ktorý ho umýva a oblieka na pohrebný obrad.“

Veštenie, liečenie pomocou energie, jasnovidenie… nemá nič spoločné s duchovnom, je to iba čerpanie energie, informácii prostredníctvom zmyslov zo zdroja, ktoré sa nazýva VEDOMIE. Veštci, jasnovidci, média… môžu si pýtať peniaze za službu, ktorú vykonávajú, no nie je to pomoc, ani duchovno, ale iba obchodovanie so zmyslami.


„Kdo zanechal vytváření představ a lpění na smyslových objektech, kdo je za všemi protiklady, osvobozen od chtění, ten s klidem přijímá, cokoli mu přijde do cesty.“

„Pohlížej na přátele, statky, bohatství, domy, ženy, dary a další radosti jako na sen nebo vystoupení kouzelníka, jež trvá jen krátký čas.“
Džanaka

“Po nespočet věků se vědomí nikdy nezměnilo. Nikdy nežilo ani neumřelo, nepřišlo ani neodešlo, nic nezískalo ani nic neztratilo. Není čiré ani zakalené,
dobré ani zlé,minulé ani budoucí, pravé ani falešné,mužského ani ženského principu. Není určeno výhradně mnichům ani laikům, starým ani mladým, mistrům ani idiotům, osvíceným ani neosvíceným. Není podřízeno příčinou a následkem a nebojuje o osvobození. Podobně jako prostor, i ono nemá formu. Nemůžeš je vlastnit a nemůžeš je ztratit. Hory, řeky či skály mu nepřekáží. Ale toto vědomí je nepopsatelné a je obtížné ho zakusit. Nejedná se o vědomí smyslového vnímání. Kolik lidí se pokusilo hledat toto vědomí, třebaže je to právě toto vědomí, jež už dalo život jejich tělům. Toto vědomí je jimi samotnými, avšak oni si to neuvědomují.”
BÓDHIDHARMA

Týmto článkom som vyjadrila iba názor, čo myslím a cítim pod pojmom duchovno v súčasnosti. Nechcem, aby ste menili svoje názory, a ani samých seba, len vám chcem poskytnúť pohľad na to. 😎

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: