Zafarbenie aury a posadnutosť aury

Vedomie každej časti fyzickej hmoty zodpovedá rovnakej astrálnej hmote – substancii. Taktiež astrálna masa, prenikajúca hmotné telo, tvorí jeho astrálne telo. Astrálna masa je mliečne biela, veľmi rozdielna vo svojom stupni zhustenia. Aj aura novorodenca je mliečne biela a zostáva nezmenená, pokiaľ dieťa nemá sebavedomie a nemyslí. Už láskavé pohľady rodičov môžu vytvoriť v detskej aure stopy ružového sfarbenia. V priebehu vývoja vnútorného cítenia a vnímania myšlienky a zážitky života vytvoria zafarbenie aury.

Podľa zafarbenia aury je možné rozoznať osvieteného človeka a človeka, ktorý sa zaoberá s čiernou mágiou. Osvietený človek už nemá oválny, ale kruhovitý tvar aury. Z jeho bytosti žiari svetlo a Božia láska, je naplnený dobrom a snahou pomáhať. Všetky jeho časti vedomia sú zjednotené, spojené s Božím vedomím a všetky jeho čakry sú prebudené. Vznikajú v ňom iba čisté myšlienky. Človek, ktorý sa zaoberá čiernou mágiou, jeho aura vyžaruje tmavé tóny červenej, vznikajúcej z nečistých náruživosti. Myšlienky strachu, obáv žiaria šedo a vibrácie nenávisti a zlomyseľnosti majú čierne sfarbenie. Takýto človek je ľahko napadnuteľný posadnutosťou bytosťami, ktoré žijú iba zo sily zla a jeho túžba prahne iba po moci.

 Farby v astrálnej aure sú ako jemnohmotný rukopis. Každá dobrá myšlienka, vychádzajúca z čistého srdca zjasňuje tmavé farby, podobne to platí, aj naopak, farby sa stávajú tmavšími, keď jednáme sebecky. Veľmi rada navštevujem kostol, chrám, v ktorom meditujú a modlia sa veľké skupiny ľudí. Počas spoločnej úprimnej modlitbe alebo meditácie vznikajú myšlienkami duše nádherné tvary a farby ďaleko do priestoru. Celé okolie sa tak zahaľuje do krásnej aury.

 Uvediem iba hlavné astrálné farby, pretože rôzne farby odtieňov môžeme vnímať iba nadzmyselne.

Biela je farbou vyžarujúceho ducha Božieho, najjemnejšieho éteru. V aure človeka sa vyskytuje iba málokedy. Častejšie býva v kauzálnom tele.

Purpurovo červená označuje čestnú vzájomnú lásku a snahu pomôcť. Obetuje sa človek pre druhého, tak jeho aura zažiari ružovo – svetlomodro – zlato. So silnou hnedou sa mieša červená pri prevládaní sebalásky, náruživej zmyselnosti. Červená naznačuje i ochorenie tela.

Krásna svetločervená znamená lásku ku všetkému tvorstvu. Keď vyšlem pozdrav, prianie s láskou a svetlom všetkým tvorstvám a všetkému bytiu, tak v aure zažiari svetločervené vibračné pole.

Oranžová je výrazom ctižiadostivosti, sebectva, pýchy.

Modrá vo všetkých odtieňoch ukazuje nábožnosť. Je človek celkovo oddaný Bohu, jeho aura zažiari svetlomodro. Sýta tmavomodrá naznačuje hlbokú vieru a predovšetkým neochvejnú dôveru v Boha. U náboženského fanatizmu sa k modrej mieša aj čierna.

Zelená má veľa odtieňov. Sýto svetlá zeleň ukazuje, že človek je inšpirovaný božou inteligenciou. Olivovozelená ukazuje poznanie získanou inteligenciou. Šedozelená s čiernavým odtieňom ukazuje chytráctvo a podvodné sklony a vplyvy temných síl.

Žltá jasného sfarbenia naznačuje vysokú intuíciu a rozum z vysokého poznania. Tmavá a bez lesku žltozelená znamená márnivosť, ješitnosť.

Šedá vo všetkých odtieňoch je výrazom vnútornej osamelosti, opustenosti, smútku, strachu, olovene ťažkého stavu. Pri výbuchu hnevu prenikajú červené blesky šedým vibračným polom. Pocity pomsty sa javí tmavošedou farbou s červenými obláčikovými škvrnami.

Hnedá v zmesi s čiernymi tónmi ukazuje na faloš alebo sklon ku klamaniu. Hnedá bez lesku je u lakomcov. Hnedá je jednou z najhroznejších farieb, spútajúce astrálne telo a dávajúce človeku pocit, že je zľahka obtáčaný a stiahnutý hadom. Hnedé škvrny v šedej znamenajú depresiu a melanchóliu. Základná hnedozelená, pretiahnutá červenými čiarkami alebo lúčmi prezradzuje nenávisť, so zelenými bodmi ukazuje žiarlivosť.

Čierna je farbou negatívnych vlastností. Myšlienky vojny, boja, nenávisti, pohŕdanie inými, bezbožnosť, zlomyseľnosť a hlúposť dávajú aure čierne mraky alebo fľaky.

Rozum, láska, úsudok a trpezlivosť premieňajú menej dobré vlastnosti na vyššie a nechávajú zažiariť svetlým farbám.

Posadnutosť aury

Čím viac má človek čisté srdce a čoraz viac sa otvára Svetlu, tým sa stáva väčšou výzvou temných stiahnuť ho späť do temných hlbín zla, a zároveň sa stáva hostiteľom pre stratené duše-energie. Nie je to myšlienka, ale skutočnosť.

Posadnutosť aury dušou – ľudskou energiou

Stáva sa, že po náhlom ukončení života človeka, jeho vyľakané a nevedomé vedomie, čo sa s ním stalo, sa oddelí od ostatného zrelého vedomia a hľadá ďalší vývoj v pozemskej úrovni. Toto nízke vedomie je jemnohmotné, nepoznáva svoj stav, jeho vyžarovanie znie: „Ja nie som mrtvý.“ Iný ho poučujú, že jeho telo je mŕtve, ale on žije ďalej. Takéto nevedomie sa usádza v astrálnej oblasti človeka, v astrálnom tele alebo aure a je spokojné, že mohlo niekde zakotviť. Akonáhle sa zoznámi so svojim hostiteľom, hlási sa u neho. Hostiteľ cíti únavu, nekľud ba aj strach, bez toho aby mal na to nejaký dôvod. Nevítaný hosť spotrebováva z väčšej časti energie z jeho aury pre svoj vývoj. Tento jemnohmotný návštevník je si vedomý svojho bezprávia, ale nie je natoľko vyvinutý, aby našiel iné riešenie. Niekedy lichotí človeku a vydáva sa za jeho príbuzného alebo priateľa. Tu očakáva návštevník dôveru a prijatie so súhlasom majiteľa podržať si tento príbytok.

 Pôsobenie cudzieho vplyvu sa oslabí, ak má človek poznanie a sílu k osvetleniu, nežiaduceho hosťa v pokoji a láske, môže zostať len krátku chvíľu. Bázeň posilňuje energiu cudzej bytosti a tým ľahšie ovláda človeka. Všetko sa objaví v jeho aure červeným, hnedým, šedým a čiernym vibračným zafarbením. Prenasledovaný človek môže trpieť depresiami a bludnou predstavou.

Pokiaľ sa cudzia bytosť usídli v éterickom tele človeka, potom dotyčný poznáva jeho pôsobenie nie podľa hovoriaceho vnútorného hlasu, ale cudzí vplyv spôsobuje rôzne onemocnenia. Rôzne zdravotné poruchy, stavy bolesti, ktorých príčina je neznáma. V éterickom tele je poškodená éterická tkáň, ktorá vytvára priestor na vniknutie rôznych bacilov a môžu napadnúť orgány.V prítomnosti takéhoto človeka sa ozývajú v okolí klopkanie a posúvanie nábytku. Posadnutie je príčinou viacerých telesných a duševných ochorení, bez toho aby sa o tom vedelo. Človek nevedomý, duchovne nevyvinutý, ktorý sa zúčastňuje špiristických seansí, nižšie úrovne, nekontrolované jasnovidcom, môžu oslabiť svoje éterické telo a tak sú ľahko ovládnuteľný posadnutosťou nízkych energií duše – vedomia, ktorá má vhodnú príležitosť preniknúť do jemnohmotných oblasti človeka. To isté sa stane aj u človeka, ktorý chce urýchliť svoj vývoj, alebo sa ľahkomyseľne zahráva s kundalini (hadia sila), alebo bez správneho návodu medituje.

Posadnutosť aury elementálnou bytosťou

V nižších úrovniach astrálnych sfér existujú elementálne bytosti, ktoré sa vytvárajú z málo vyvinutých vedomí a spodnej oblasti astrálneho sveta. Nepredstavujú ani časti fyzického tela a jeho vedomia, ani nejaké vedomie astrálneho tela. Vytvárajú sa z energetických vzťahov, sú to deti sfér temnôt. Putujúce jemnohmotné telá bez doprovodu, ktoré sa príliš nevyznajú v astrálnych dimenzií, bývajú napadnuté týmito elementálmi. Na ich vibračné pole sa prisajú ako pijavice a snažia sa stiahnuť jemnohmotne putujúceho do svojich tmavých polí. Málokedy sa im to podarí, pretože cvičení ochranní duchovia vedia, ako oslobodiť napadnutých. Niekedy sa stáva, že elementál sa zmocní fyzického tela. Nastáva pomalá zmena bytosti a keď si sám napadnutý zvykol na tento stav, môžu tmavá moc získať vládu nad jeho telom. Elementál napáda človeka ku zlému jednaniu a pokiaľ nepočúvne, spôsobuje mu tento votrelec prechodné zrútenie jemnohmotného obehu. Môžu nastať záchvaty zlosti a nekontrolované negatívne jednanie, mozgové kŕče, poznamenanie tváre. Úprimná, správna modlitba, meditácia tu pomáha. Najlepšie je sústrediť sa na duchovné slnko, svetlo a týmto tak elementála rozložiť na praenergie. Duchovne náboženský človek, ktorý sa vnútorne odovzdá Bohu môže premôcť tento druh posadnutosti. Prázdne slová, sľuby, vyhrážky alebo bitie sú pre tieto nízke výrastky vítané energetickým posilnením ich podstaty. Iba vnútorným obrátením sa na milosrdného Boha sú účinnými prostriedkami k ukončeniu utrpenia.

Medzi pozemskou sférou a astrálným svetom existujú medzi-oblasti, v ktorých žijú tie vedomia, ktoré sa naďalej po fyzickej smrti ešte nerozhodli pre ďalšie úlohy. Takto vyzerá, že bázeň je najhorším radcom, pokiaľ ide o ovládnutie, posadnutie a strach je vstupnou bránou pre temných.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ďalší súvisiaci článok: pracuje sa na ňom

Predošlí súvisiaci článok: AURA a jemnohmotné telá

Reklamy

3 komentáre

  1. […] Zafarbenie aury a posadnutosť aury […]

  2. Môžu takéto energie prebývať v aure aj 3 roky?

    • Môžu, aj viac ako 3 roky, ak mu hostiteľ dovolí prebývať v aure tak dlho. Zvyčajne na tie energie dávajú pozor anjeli /ochranní duchovia/, myslím, že ten “boj” o dušu medzi padlými anjelmi /nižšia sféra/ a svetlými anjelmi pretrváva.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: