Koniec jednej etapy v živote

V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s rôznymi liečiteľmi, jasnovidcami, vešticami, mágmi, ktorí nám dokážu pomôcť s problémom za ich stanovenými podmienkami a za slušnú hotovosť. Pre našu pohodlnosť a zaneprázdnenosť v živote, sú pre nás ako náplasť na nevyriešený problém. Niektorých možno sklamem, pretože tie náplaste sa časom odlepia a my opäť začíname čeliť problémom, ktoré sme samy nevyriešili. Anjelov som sa pýtala, prečo niektoré náboženstvá varujú nás pred liečiteľmi, veštcami a inými. Ich odpoveď bola jednoduchá, rôzne náboženstvá nás nevarujú pred dušami, ktoré to vykonávajú, ale varujú nás pre ich konanie. Nikto nevie, kto sa skrýva za ich konaním, za ich schopnosťami. Dokážu vyhovieť svojim klientom aj v ich najtajneších prianí, oslňujú nás svojimi schopnosťami ako sú: liečenie, oslobodenie z posadnutia, rôzne riešenia ekonomických a osobných problémov.

Všetky tieto schopnosti však nesúvisia s ich skúsenosťami, ale ukazujú na skryté úskoky diabla, ktoré všetko riadi zo zákulisia a nakoniec klame aj samotného mága. Ten si to iba nahovára, že je hlavným tvorcom svojich činov a že je schopný ovládať sily zla, ako potrebuje. Je potrebné si uvedomiť, že démoni sú plný nenávisti voči ľuďom a keď im dáme príležitosť, prichádzajú za takýmto účelom samovoľne a bez donútenia. Za svoje „dary“ očakávajú niečo naspäť, ale nemusia to chcieť hneď. Niektorí okultisti sa už obrátili na exorcistu, pretože Temný/Zlý dokáže ich obťažovať myšlienkami, predstavami a trápením. Exorcisti sa zhodli na istom utriedení podľa závažnosti:

O myšlienkach a predstavách sa hovorí, keď diabolský útok smeruje do oblasti myslenia a vnímania.

O obťažovaní sa tvrdí to, keď sa diabol začína zaujímať o ľudské telo a jeho bežné funkcie a napadáť ho.

O posadnutosti sa hovorí, keď satan ovládne oblasti ľudského tela, vôle a psychiky, výnimku tvorí duchovná oblasť, pretože duša nemôže byť nikdy posadnutá.

Konečne sa hovorí aj o zamorení, keď zlo uplatňuje svoj vplyv na domovy, veci, zvieratá. Niekedy obydlia sú zamorené následkom toho, že v tom dome boli vykonávané obrady mágov.

Putá, ktoré je potrebné uvoľniť, bývajú veľmi silné, pretože sú založené na zasvetení sa diablovi a ten bezpochyby robí všetko preto, aby o svojho prívrženca neprišiel.

Svedectvo, ktoré som vytiahla z knihy PODVOD MAGIE od autora Leoluca Pasqua:

Příbeh jedné ženy středního věku, matky dvou děti, vypráví, jak se v jisté chvíli svého života rozhodla, že požáda o pomoc, aby se dostala ze situace, která se jí vymkla z rukou do té míry, že si už sama nevěděla rady. Její příběh je zvlášť zajímavý tím, že popisuje, jak dotyčná žena začala ve svém životě objevovat zvláštní schopnosti a dary vnímavosti a jasnovidectví. Už od dětství dokázala v domě postřehnout „zvláštní zjevy“, vnímat, když některá osoba trpěla „duchovními potížemi“ nebo byla plná „negativní energie“, a navíc dokázala předvídat bodoucnost, což se týkalo zvláště těch, kdo měli v jejím okolí v dohledné době zemřít. Její předpovědi se pak přesně vyplňovaly. Sama považovala tyto zvláštní schopnosti za duchovní dary. Postupně s nimi pracovala a rozvíjela je. Nechala se zapsat do Evropského seznamu profesionálních mágů a obstarala si prestižní osvědčení a uznaní zvláště v oblasti pranoterapie (alternativní terapie, která se aplikuje přenášením energie skrze ruce, oči či pouze myslí. Toto energetické fluidum má u pacienta obnovit psycho-fyzickou rovnováhu a harmonii). Žena byla hluboce přesvedčená, že její mimořádné dary pochází přímo od Boha, a proto má konkrétní poslaní ve prospěch těch, kdo žili v nevědomosti a potřebovali pomoc. Tyto energie dávala do souvislosti s anděly. Někdy přímo hovořila o „Boží energii“ a zdůrazňovala, že od počátku ji tyto energie vedly ke konání dobra, k pomoci druhým, k modlitbě a k žehnání. Postupně však, aniž by o to jakkoliv usilovala, tytéž spirituální energie nad ní nabývaly převahy. Začala trpět útoky zla, ztrácela vnitřní klid, sužovaly ji pocity disociacie osobnosti, bolesti hlavy a pocity úzkosti, což ji přivádělo k zoufalství. Příbuzní ji opakovaně přesvědčovali, aby zanechala svých aktivít, až se nakonec sama obrátila na kněze s prosbou o pomoc. Došlo k pohnutému a rozhodujícímu setkání, během něhož žena požádala o modlitbu a zároveň se zřekla všech svých spiristických a mediačních schopností, jasnovidectví, vykládaní z karet a čtení z ruky, kterými si vydělala celé své jmění. Od té chvíle již nepřijímala žádné klienty. Ze své kanceláře vyházela všechna osvědčení, uznání a diplomy a na jejich místo si pověsila Ukřižovaného a Madonu. Mnoho lidí se za ní totiž vytrvale modlilo a prosilo Boha, aby ji vysvobodil z pout ďábelského světa okultismu. Ona sama měla pevnou vůli nevracet se zpět a nenechat se svést otcem lži.

Tým, že sa oslobodíme od „úžasného“ daru od anonymného darcu, ktorým môže byť aj samotný otec klamstiev – satan, ešte neznamená, že sme vyhrali, pretože on bude ďalej pokúšať.

Autor knihy rozlíšil základné charakteristiky kresťanskej skúsenosti a magickej skúsenosti:

Základní charakteristiky křesťanské zkušenosti:

 • Uznání Boha jako jediného Pána, který je všemohoucí a jemuž náleží chvála a klanění.
 • Postoj poslušnosti vůči jeho vůli, i když se zdá nepochopitelná.
 • Modlitba jako zkušenost dialogu a odpovědi na povolání lásky, které nás předchází.
 • Postupné objevování Božích tajemství prostřednictvím Božího slova a svátostného života, který vzbuzuje důvěru v Boha, otevírá naději a disponuje nás k lásce.
 • Úcta k důstojnosti každého člověka, k jeho svobodě, která se dovolává rozumu, a nejen pocitů.
 • Obřady jako výsadní chvíle, v níž Bůh obdarovává svou milostí a spásou.
 • Spoločenská funkce vztahotvorná, která vhodně vyjadřuje rozměr společenství věřících, který je odpovědí na Boží iniciativu a projevem jeho lásky.

Základní charakteristiky magické zkušenosti:

 • Postoj soběstačnosti založený na absolutní sebedůvěře.
 • Touha donutit božskou moc, aby jednala podle požadavků směřujících k naplnění vlastních přání.
 • Modlitba ztrácí svůj dialogický charakter, je cílem sama pro sebe, je deformovaná a stává se nástrojem k dosažení stanovených cílů.
 • Obřady zahrnují gesta a slova, která mají sama v sobě domnělou moc měnit skutečnost ke své záchraně bez ohledu na Boha.
 • Čím jsou rituály se všemi svými jednotlivými kroky temnější, nepochopitelnější a iracionálnější, tím více vytvářejí nimbus tajemnosti, která činí z magie morálně negativní jednání vyvolávající úzkost a strach. Asociální charakter, výrazný individualismus přispívá k šíření izolace a rozpadu vztahů.

Každý z nás už má určité životné skúsenosti za sebou a vie, že aj to zlé je na niečo dobré. Niekedy sa pýtam samej seba: „Je to tá správna cesta alebo nie?“ Predtým ako vykročíme na cestu, nedokážeme ju zhodnotiť natoľko, aby sme ju mohli označiť za správnu alebo nesprávnu. O niečo múdrejší sa stávame až po absolvovaní neznámej cesty. Lepšie je vykročiť na túto cestu neznámu ako stáť pred ňou a zatvrdnúť v strachu pred novými možnosťami a skúsenosťami v živote. 😉 Na ceste života sa stretávame s rôznymi prekážkami a nikdy nevieme čo si z tej cesty aj odnesieme. Môžete byť čímkoľvek, veriť v čokoľvek, tak ako MY, Boh, Krishna, Budha, mimozemšťania existujú, tak aj satan pokúša a klame. 😈   Som skutočne slobodná/ý? Nelipnem na niekom alebo na niečom? Na tieto otázky si odpovedám dosť často a ich odpovede ma neraz prekvapili. 😀

Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. V ničom nedbaj na ľudské ohľady, ale zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohol robiť aj opak toho, čo druhí. Nenechaj sa zastaviť nijakou prekážkou, aby si si ustrážil slobodu ducha.  (Ignác z Loyoly)

Reklamy

11 komentárov

 1. Super hlboký článok,ale vieš koľkých si teraz poriadne nasrala????Treba ukazovať morálnu stránku Ezoteriky a ukazovať jej nebezpečenstvo.ale ak si pod Božou ochranou a nezabúdaš na Prvé prikázanie,si mimo nebezpečenstva a to čo ti dá Pán do cesty aby ti pomohol využi,lebo ak má človek prežiť Pán pošle i toho najlepšieho lekára…………Všetko i to zlé ti má poslúžiť ak Pán tak rozhodne!Zaujímavé myšlienky a ak chceš konfrontovať,tak je tu zaujímavý pohľad,ktorý núkam každému http://www.odkrytepravdy.cz/ chce to však odstup,lebo to píšu evangelizátori,ale vystihujú podstatu.všetko je také jednoduché……………………R

  • 😆 viem, že to mnohých nasrdí, ale som iba pozorovateľ a snažím sa vnímať iných, pohľad na to, čo druhí vidia a to s čím sa stretávam na ceste života. Svet sa nezakladá iba na morálnej stránke Ezoteriky. Nehľadám zmysel života, ale podstatu života. Ak nedokážem prijať názor iných, nedokážem prijať Boha, a tým ani seba samú. 🙂

 2. Teraz som sa zamyslela nad sebou a nad tými bytosťami čo sú pri mne a ubližujú mi, nad mojim liečením a hodilo ma to niekam na začiatok. To čo som chcela (vedieť komunikovať s inými bytosťami, mať pri sebe sprievodcu,vedieť liečiť rukami) prišlo ku mne, ale za cenu utrpenia a bolesti, tak neviem či je to správne, alebo nie. Len som pochopila a vnútorne cítila, že je to dar, ktorým sa živiť nebudem, ale ponúkať ho ďalej pre dobro, tak ako to robil Ježiš….

  • nie je až také dôležité, či je to správne, alebo nie, len je dôležité si dávať pozor na ceste, alebo s tým čím sa zaoberáme, stretávame, aby sme neprišli o to, čo nám bolo už dávno dané od Boha a to je slobodná vôľa. 😉

  • anitram,
   práve si mi vytrela zrak aj s kocúrom . Som tiež z tých,čo síce zažili zázračné uzdravenie a chcela som to “posúvať dalej”, nech aj ostatní nevyliečitelný tiež vedia aké to je. Reiky mi však cestu neukázalo hoci som zasvätená a došla som naviac na to,že je to v niečom inom , celé toto “liečenie”. Chorý smie uzdravovať iba ak sám je uplne zdravý, inak koná proti sebe !
   Ježiš nieje to za čo ho máme, naviac ma sám lutoval,že sme dodnes nepochopili skutočný odkaz v Biblii.
   Posledný “klinček do rakvy” mi boli práve “ježišovi veriaci” (preklial ma kazatel) a kliatba mojej schizofrenickej matky a duch mojho zosnulého nenávistneho otca, koli čomu som začala študovať mágiu ako šialená.Pozerať sa na to ako sa človek snaží a robí všetko preto aby sa z dna dostal a aj tak sa to nepodarilo je priam na zabitie.Tu mi boli “pomocnou rukou” práve tie čarodejnice čo bez 50 eurovky ani na meil neodpíšu ,ešte sa urazia, že ich zaťažujem svojimi problemami na ukor ich mála času.Ja ezoteriku beriem ako BIZNIS!
   Potom mi prišla facka od života,že Boh nieje to čo náboženstvo trdí…
   Idem cestou duchovna cez 12 rokov a dostávam neustále facky a trápenie.Je vôbec správne objaviť nejaké duchovno,ked tu niesu hranice v trápení?
   Občas závidím čisto materiálnym ludom,za to čo majú a obzvlášť sebcom-tí nikdy netrpia, nemajú totiž srdce!

 3. Netreba brať veci podľa cirkvy,lebo každá cirkev si všetko prekrúti podľa svojho…………….Treba rozlišovaŤ náboženstvo a cirkev,lebo jedno je myšlienka a druhé hmota.je to duchovno oproti obrovskému kolosu dukátov a moci……………..Pohybujem sa od detstva v tom a vážim si katolické idei,lebo ma naučili nevidieť Najvyššieho ako šedivého deduška na obláčiku.Dostal som tú najlepšiu školu a ďakujem bohu za pátra Babína a biskupa Tótha,ktorý ma naučili počúvať,ale ukázali i iné cesty a sám som si ich vyskúšal a neboli nijako ľahké.Ak si niekto nechá zaplatiť za duchovnú pomoc,tak ho to živý,tak ako budhistický mních i on zháňa obživu a ak tomu venuješ všetok čas,tak treba aby si zaplatila pozemské účty.Ak vydáš za pomoc hmotné statky budú ti viackrát nahradené.Netreba sa báť!Vspomni na evanielium o Ľaliách poľných………….Boh je tak nevyspitateľný a svojský ako MY sami a nieje o nič ďalej ako MY.len ho netreba napodobňovať.Ťažko sa mi to opisuje,lebo na svete niesú ekvivalenty k jeho mysleniu,ale snáď som to opísal pochopiteľne nie pre teba,ale každého ktorý ide touto cestou.Každý kto má ten dar vidieť do duchovna a ak to povie i ako Ezoterika,tak toho si vybral Najvyšší a toho i On sám učí,len to treba otočiť tak aby to bolo na osoh a Jeho slávu,lebo to čo iným učiníme,akoby sme Jemu samému učinili…………..Žena mi dnes poslala peničku a tá krásne vystihuje závislosť na Astrále http://www.youtube.com/watch?v=quH_vUCdy2o a pokiaľ si ľudia neupracú v sebe,tak to bude vybrovať kade tade.Všetko nám bolo dávno povedané,ale my sa hráme na Boha a skrze veštby si nahrádzame slobodnú volu,ale to sa potom stáva prekliatím ktoré na seba berieme a vedome sa s nim stotožňujeme.Dobre si to napísala.Dobrúúúúúúúúúúú.R

  • Ahoj Radko,

   súhlasím s Tebou 😉 . Už keď sme pri tom živobytí z duchovna, mňa by zaujímalo ako si zaplatí pozemský účet ten, ktorý pomáha prechádzať dušiam na druhú stranu. Kto mu zaplatí za duchovnú pomoc a čas?

 4. ………to mu priráta Najvyšší.Ono sa ti to vracia už tu na zemi,lebo ak konáš vo svetle všetky tvoje potreby sú naplnené.Ono sa to nedá ani vysvetliť poriadne.Proste dostaneš silu dokázať i nemožné,dary naberú väčšie rozmery(myslím tým talent),materialne pokryješ všetko i keď ti to nebude vychádzať a ak sa dostaneš do uzkych tak sa vždy zjavý pomoc odkiaľ ju nečakáš.No to si mi dala otázku nad ktorou som sa nikdy nezamýšľal :-)))) .Ak sa ma niekto spýta čo mi je dlžný tak ma to pobaví a jediná moja odpoveď je,že dlžný je iba daňovákom a banke.tak sa vždy opýtajú ako si mi majú odvďačiť a to mám takú storočnú okrýdlenú vetu rozvitú:KEĎ BUDEŠ TAM HORE U PÁNA,TAK SI NAMŇA VSPOMNI A PRIHOVOR SA U PÁNA ZA MOJU HRIEŠNU DUŠU :-)))) To každý len vytreští oči .-) Proste je to nezištné a obohatí ťa to.Mne sa stala v lete jedna pekná príhoda.Auto mi nechcelo naštartovať a bezradne som sa pokúšal štartovať znovu a znovu…..Pokúšal sa ma roztlačiť i jeden ujko,ale mu to nešlo,tak som smutne zatisol auto zasa na parkovisko.Začal som obvolávať kolegov z roboty,či by na neodtiahli do servisu. V tom došiel mladý chalanisko z Blavackou SPŽ a spýtal sa ma ako mi može pomocť.Tak ma rozťahoval no nešlo to,nakoniec sa ponúkol,že ma odtiahne do servisu.Tak sa i stalo.Za benzín nechcel nič,tak som mu povedal,že sa zaňho aspoň pomodlím a s chuti sa usmial.V servise i keď mali kopu roboty hneď ma vzal sám majiteľ,vymenil el.snímač a za 10minút som pokračoval vo svojej ceste………..Proste všetko išlo samé od seba a vtedy len obrátim hlavu do Neba a poviem svoje,ŽE DÍKY ŠÉFE!Už si na to zvykli všetci i v robote 🙂 a hreje to i krásne na Duši 🙂
  P.S:Anka posiela zblúdile duše do svetla.Raz som jej dal typ na starý kláštor a bola z toho nadšená čo tam objavila…………R

  • 😀 mladé chalanisko bol v správnom čase na správnom mieste – osud. 😀
   P.S.: Som rada, že sú viacerí, ktorí posielajú zblúdile duše do svetla 😉 o to viac času mám na “veľký” projekt. Ja som rada, že sú tu viacerí na zemi, ktorí sa zaoberajú duchovnom a pomáhajú iným, ale je potrebné pri tom si dávať pozor na to, aká entita je pri nás…. Ak pochádza entita zhora, určite ti to nebude nadávať a ubližovať ti.

  • …..s takýmito príbehmi sa stretávam,reálne odpútávam ľudí od takýchto závislostíale………….Ale,je ťažké sa k nim vyjadriť,lebo to vždy niekoho urazí.Tak ako je pestovaný Mariánsky kult,tak sa zneužíva i Ježiš a stavia sa na roveň Boha,Pána Najvyššieho.Všetko toto je pod ním a nikdy sa im netreba klaňať……….Zasluhujú úctu,ale sú z jedného zdroja,ktorý je v hierarchii pod jeho úrovňou.Všetko je On a naozaj sa my ľudia zbytočne pachtíme a hrabeme v Duchovne,pričom je to nepodstatné….Ak niekto ovláda nejaké učenie a okrýdlene vie rozprávať o svojom náboženstve,alebo tie smiešne tety čo radia v telke “VEŠTIA” vtedy si hovorím,že MÁŠ TO PÁN BOH ZVERINEC…. Hráme sa na jeho múdrosť,jeho lásku a máme ju prirodzene v sebe!Vieme prirodzene rozlišovať dobro od zla,Svetlo od Tmy i keď táto doba aj keď sa tvári “NAJDUCHOVNEJŠIE” najviac klame ľudí a nasadzuje zlatú strednú cestu ,ale tá cesta kompromisu,príjmania a stotožňovania sa zo všetkým je cestou do záhuby a stratou samého seba,svojich postojov.Práve Ježiš nás učil i nekompromisnosti pri lži a nebál sa i keď to urazilo mocných tohto sveta.Takže ak vieme,či nás niečo bolí alebo nie,či nám nejaké jedlo chutí či nie,prečo nevieme podľa svojho svedomia,pocitu vnútornej hanby a Božej ochrany povedať toto je zlé,toto je dobré,toto je……………….Treba v Neho veriť a nehrať sa s tým čo nepokúša ani Peklo.Často ak o podstate hovorím som prekrucovaný,moje slová sú nepochopené, alebo mi je povedané,že som debil 🙂 Nuž,ale sem tam mi nedá nezareagovať.Občas to pobaví a občas i zabolí,taká je však cesta ktorú som si vybral a ak ma i niekto opľuje idem ďalej…..Pokojný nedeľný večer.R

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: