Draky

Počas jedného sna sa mi prisnil sivý drak. Po jemnom pohladení sa tento drak premenil na amulet. Neskôr podišiel archanjel Michael so slovami, aby som tento amulet nosila pri sebe. Po prežitom sne som sa viac začala zaujímať o tieto bytosti – draky. Od detstva sa stretávame v mýtoch a legendách s drakmi. Drakov rozlišujeme podľa ich zemepisného výskytu sú to: draky európske,  draky orientálne/čínske a draky Amerického kontinentu.

Európsky drak

Európsky drak sa vyskytoval v čase Stredoveku. Ich osud bol spečatený, keď ich začali systematicky likvidovať v mene kresťanskej viery. Draky sa dokázali prispôsobiť podmienkam vonkajšieho prostredia. Tieto draky sa vyznačujú s chrliacim ohňom a dlhým krkom. Draky symbolizovali moc, silu a chaos, ktorí rozvrátili poriadok nastolený bohmi. Drakov môžeme vystopovať v rôznych mýtoch a legendách v Babylónie, v germánskych povestiach, v Grécku bol drak strážcom zlatého rúna, v Egypte v legende o bohu Re a hadím drakom Apopisovi… Najznámejšia legenda pochádza z Anglicka o Merlinovi – súboj červeného draka s bielym.

Celý príbeh začína v 5. storočí  v Británii za vlády tyranského kráľa Vortigerna. Násilným spôsobom sa zmocnil vlády a vyhnal nasledovníkov trónu zo zeme. Po čase strácal silu a kráľovstvo sa začalo rozpadať. Sásovia pomohli Vortigernovi s kráľovskými povinnosťami a  s nepriateľmi. Ich sila narastala a Vortigern sa začal obávať  o svoj život. Na radu svojich čarodejníkov utiekol do Walesu, kde sa snažil postaviť pevnosť. Pri stavaní tejto pevnosti v noci vždy zmizli steny pevnosti. Povolal opäť svojich čarodejníkov a požiadal ich o radu. Základy pevnosti udrží pokope jedine krv muža, ktorý mal nesmrteľného otca. Vojaci vyslaní kráľom v Merlinovom mestečku Caer Myrddin (Carmarthen) našli sedemročného chlapca Merlina, ktorý nepochádzal zo spojení so žiadnym mužom. Zároveň im to potvrdila aj princezná Dyfeda. Chlapec Merlin bol predvedený pred kráľom, vysmial sa kráľovým čarodejníkom a odhalil pravú príčinu rúcania sa pevnosti. Hlboko pod základmi pevnosti ležali dva spiace draky. Jeden bol červený a ten druhý drak bol biely. Keď boli vykopaní prebudili sa od denného svetla a pustili sa do boja. Červený drak symbolizoval ľud Británie a biely zastupoval Vortigerna a nepriateľov Sásov a Pikty. Červený drak bol porazený v boji s bielym drakom a následne zomrel na následky zranenia. Merlin z ich zápasu vyčítal pád Vortigerna a budúci osud celého sveta.  Sám Vortigern bol v jednej z pevnosti pri dobývania zaživa upálený….

Dračí spolok inak nazývaný ako Spoločnosť so znamením drakabol založený 12.12.1408 rímskym cisárom a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským spolu s maželkou. Poslaním tohto rádu bol boj proti Turkom a ochrana kresťanstva. Tento rád sa stal najpopulárnejším svetským rytierským rádom. Vstup do rádu sa stal vysokým vyznamenaním.  Rád mal pôvodne 24 členov z radov európskej šľachty. Ich heslom bolo: „O QUAM MISERICORS EST DEUS IUSTUS ET PATIENS“ (Ó aký milosrdný je Boh spravodlivý a trpezlivý.) Niekde sa uvádza aj verzia „O QUAM MISERICORS DEUS IUSTUS ET PIUS“ (Ó aký milosrdný je Boh spravodlivý a zbožný. Po smrti Žigmunda dračí spolok strácal na vážnosti a zachoval sa iba na erboch niekoľkých šľachtických rodov. Znakom erbu bola stočená figúra draka s chvostom obtočeným okolo krku. Ide vraj o starší symbol Uroborusa/Ouroburusa (grécky výraz) draka, ktorý prehltá svoj vlastný chvost.

Uroboros –   “En to pan” (všetko je jediné).  Tento symbol sa  objavuje v rôznych kultúrach, u starých Egypťanov, u Indiánov kmeňa Navajo a inde. Symbol sa objavuje i vo zjavení sv. Jana a zvlášť u gnostikov a vo starých alchymistických traktátoch. Geometrický symbol kruh vyjadruje jednotu a večnosť. Niekedy je obraz Urobora doplnení s latinským textem “Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impregnat se ipsum” (drak sa sám zabíja, ženie sa za sebou sám, oplodňuje seba sám). Vyjadruje večný kolobeh všetkého, život a smrť, plodenie a zánik sú iba štádia večného pohybu, kde sa večnosť uskutočňuje ako večný návrat. Uroboros je symbolom aj Veľkej Matky – prírody, epyptskej Ísidy, ktorá je večným hrobom všetkého živého a to, čo pohltí, znovu vydáva životu. Tento drak je symbolom večného života, ktorý nemá počiatok ani koniec. V alchýmii reprezentuje Uroboros jednotu hmoty, v hermetizmu univerzálne fluidum oživujúci všetko súvisiace – astrál a neustále obnovovanie prírody. Had v hermetickom symbolizme vyjadruje všetko oživujúcim fluidom, ktorou je životnou substanciou astrál inak astrálne svetlo. Z toho vyplýva, že svet je uzavretý kruh a úzko súvisí s kartou tarotu “Koleso osudu”. V nebeskej symbolike sa stal Urobor inšpiráciou pre Mliečnu cestu. Mliečna dráha je tento had, a pri pohľade na miesto v blízkosti Strelca je vidieť hlavu hada ako požiera svoj chvost. Mliečna cesta udržiava časový cyklus, ktorý skončí vo chvíli, keď znamienko Suntelia Aion (slnko, ktoré vychádza z úst Ouroborosa) vyjde z jeho tlamy na slnovrat 21.dec.2012. Súvisí to aj s Mayským kalendárom. Hinduistická mytológia hovorí o tomto drakovi, ako o drakovi, ktorý obkrúžil korytnačku nesúcu štyri slony, ktoré podopierajú svet. V alchýmii sa vyznačuje aj ako symbolom očistenia.

Čínsky/Orientálny drak

Čínske draky sa najviac vyskytovali v Ázii, ale ich pôvod nie je známy. Niektorí učenci hovoria, že tieto draky pochádzajú z rôznych totemov čínskych kmeňov. Čínsky a Japonský drak prinášajú dobro a šťastie, narozdiel od západných drakoch, ktorý prinášajú zlo a chaos. Čínske draky nechrlia oheň a priraďujú sa im živly vzduch a voda, u západných drakoch sú to živly oheň a zem. V Číne sa dodnes uctievajú draci s tancom čínskeho draka. Čínsky drak je jediný mýtický tvor, ktorý sa vyskytuje aj v čínskej astrológii. Rok draka prichádza raz za 12 rokov a deti, ktoré sa narodia v tomto roku, čaká ich dlhý a zdravý život a veľké bohatstvo. Týmto drakom je pripisovaný symbol s najväčšou ochranou.

Čínsky drak Lung je božská tvorivá bytosť, symbol cisára a cisárskeho zákona a jeho vplyv sa prejavuje aj v čínskej kultúre. Lung je symbolom veľkosti, moci, dobroty a veľkého požehnania a na ceste za úspechom dokáže prekonať každú prekážku. Je inteligentný, odvážný, vznešený, vytrvalý a plný energie.

Taoistický mudrc Čchuang-c´ (369 – 298 pred n.l.) písal o kúzelnej schopnosti draka umierňovať rozbúrené protiklady, vďaka ktorým sa stal taktiež symbolom jednoty. Jeho filozofia sa najviac priblížila k pôvodnej filozofii majstra Lao-c´.

Čínske draky sú pripisované ako nebeské a nebeským drakom (tianlong = tian – nebo, nebesá, obloha a long – dlho, drak ) sa vyznačuje drak Pi Yao, ktorý sa dodnes používa vo Feng Shui. Predstavuje ochranné božstvo s levou tvárou a krídlami. Ochraňuje pred zlými silami a zvýši bohatstvo.

Legenda o dračej bráne hovorí o kaproch, ktoré plávajú hore prúdom po Žltej rieke k dračej bráne . Tieto kapre sú zobrazované v polohe akoby sa pozerali k oblohe. Počas tejto cesty zdolávajú vytrvalostne silný prúd, aby sa dostali k cieľu. Stali sa symbolom vytrvalosti a  presvedčenia dosiahnuť ciele. Ich cieľom je pretransformovanie samých seba do dračej podoby. Raz ročne všetky kapre vo svete sa zhromaždia v rieke ,,Žltá rieka,, pripravené na súťaž. Ten kto vyhrá, čaká ho život plný pocty a luxusu, vo forme draka. Vyhrá ten, kto preskočí cez bránu, známu ako „Dračia brána“. Víťazné kapre budú pretransformované na drakov a odletia do nebies. Tí, ktorí prehrali, sa tu budú každý rok opätovne vracať s nádejou, že aj oni sa stanú víťazmi.

Japonská cisárska rodina po 120. generácii odovzdávala svoj pôvod od dcéry dračieho  kráľa mora, princézny zvanej Plodný klenot.  O cisároch sa hovorila, že majú schopnosť meniť sa na draky. Aj v súčasnosti sa mnohí pokúšajú  o dračiu moc a múdrosť, a to bez ohľadu na to, či majú v rodokmeni draka alebo je pre nich iba symbolom, ku ktorému sa vzťahujú.

“Aby si prilákal šťastie miň novú mincu na starého priateľa, podeľ sa so starou radosťou s novým priateľom a vyzdvihni srdce pravého priateľa napísaním jeho mena na krídla draka.” (Čínske príslovia)

Draky Amerického kontinentu

Niektoré americké draky sú láskavé a múdre bytosti s výnimočnými schopnosťami, ktoré učia ľudí, iné sú ničivými silami. Drakovi sa podobá Piasa inak “vták”, ktorý žerie ľudí indiánskeho kmeňa Illiniov. Bolo to veľké okrídlené zviera, ktoré žralo mäso a žilo v jaskyniach. Piasu nakoniec z jeho jaskyne vylákal náčelník Qutonga a usmrtil ho s jedovatými šípmi.

Quetzalcoalt bol dračí boh uctievaný civilizáciami Aztékov  a Toltékov. Ako stvoriteľ ľudstva človeka zcivilizoval tým, že ho naučil písať a zoznámil ho so základmi pestovania plodín. Taktiež zaviedol kalendár, hudbu a tanec. Mayovia tomuto bohovi hovorili Kukulcan a guatemalský ľud Quiché ho nazýval Gucumatz.

U kmeňov Čipewov a Kvileutov sa hovorí príbeh o veľkom hromovom vtákovi, ktorý svojimi krídlami spôsobuje vietor a hrmenie a z očí vychádzajú blesky. Jeho obľúbenou potravou bola veľryba, ktorá sa nakoniec skryla v hlbinách oceánu.

Sú skutočne draky mytológiou? Sú draky mimozemské bytosti, ktoré prišli na túto Zem spoznávať a učiť ľudstvo? Sú draky démoni? Možno sa raz dozvieme skutočnú pravdu o drakoch. 😉


Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: